مزایای پشم سنگ لوله ای

خرید عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای

پشم سنگ جلوگیری کننده از دست دادن حرارت در سیستم های گرمایشی و تامین آب گرم می شود و اساسا یک ساختار عایق حرارتی برای لوله کشی شامل یک ماده عایق مناسب است که معمولا با روکشی پوشش داده می شود. و این عمل لوله و عایق را از تاثیرات خارجی مانند تاثیر پذیری هوا […]

بیشتر بخوانید
پشم سنگ مخصوص کانال

فروش انواع پشم سنگ عایق لوله ها و کانال ها

لوله ها و کانالها باید در عایق پشم سنگ پیچیده شود تا انتقال صدا و انتشار صوتی به حداقل برسد. محدوده عایق بندی لوله و کانال متناسب با لوله ها و هر کانال گرد و مستطیلی با اندازه های مختلف است. عایق بندی با پشم سنگ برای لوله ها و کانال ها عملکرد عالی در […]

بیشتر بخوانید

قیمت فروش عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای

مزایای عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای را تمام صاحبان صنایع واقف هستند. پشم سنگ جلوگیری کننده از دست دادن حرارت در سیستم های گرمایشی و تامین آب گرم می شود و اساسا یک ساختار عایق حرارتی برای لوله کشی شامل یک ماده عایق مناسب است که معمولا با روکشی پوشش داده می شود. و […]

بیشتر بخوانید