خانه / پشم سنگ حرارتی / مرکز فروش عایق پشم سنگ مخازن و یدگ بخار

مرکز فروش عایق پشم سنگ مخازن و یدگ بخار

مخازن را می توان با پشم سنگ عایق بندی کرد تا بتوان در صورت وجود دمای بسیار بالا نهایت استفاده از آن کرد.
در مخازن صفحات بر روی بند های فلزی نصب می شوند. این اتصالات در لبه لایه بیرونی صفحات برای حفظ آنها در برابر دیواره مخزن خم می شود.
در مواردی که عایق بیشتر از ۴ متر ارتفاع داشته باشد، پروفیل های پشتیبانی میانی باید بر روی دیوار مخزن نصب شود.
هنگامیکه بیش از یک لایه صفحه مورد نیاز است، تمام مفاصل باید با هم محکم پوشش داده شوند تا از هدر رفت حرارتی جلوگیری شود.
لذا با نصب پشم سنگ با روکش فلزی مسطح مخازن از آب و هوا و آسیب مکانیکی محافظت کند.

مطلب پیشنهادی

پشم سنگ عایق حرارتی

مراکز تولید پشم سنگ عایق حرارتی

ارتباط شما با مراکز تولید پشم سنگ عایق حرارتی به شیوه های متنوعی ممکن می …

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران